Monday, 9 April 2012

an exploration

aiming, old delhi, april 2012
looking, old delhi, april 2012
carrying, old delhi, april 2012
riding, old delhi, april 2012
painting, old delhi, april 2012
holding, old delhi, april 2012
taking, old delhi, april 2012
organizing,  old delhi, april 2012
hiding, old delhi, april 2012
lasting, old delhi, april 2012
reflecting, old delhi, april 2012

No comments: